Alfa college

Geef een invulling aan het nieuwe schoolgebouw van het Alfa-college met inrichtingscomponenten die de identiteit van de school versterken en die aansluiten op de nieuwe vormen van werken’.

Dat was de opdracht die wij eind 2012 kregen van het Alfa-college. Het project is eind augustus 2013 opgeleverd en de school is intussen in vol bedrijf.

Het nieuwe gebouw van het Alfa-college staat aan de Boumaboulevard bij de Euroborg in Groningen en huisvest een groot aantal opleidingen inclusief het College van Bestuur en Centrale Diensten.

Bij de ontwikkeling van het concept en de uitwerking is door OpMaat Studio samengewerkt met SchilderScholte architecten uit Rotterdam. De metafoor van de kennisboom is door ons ingebracht als verbindend element voor de identiteit van de gehele gemeenschap en werd de leidraad voor de ontwikkeling van de verschillende interieur componenten. De stam, takken, nesten en vruchten zijn vertaald in functionele organische vormen die verspreid zijn over het hele gebouw.

Interieur
De Stam als markering voor het centrale ontmoetingspunt op elke verdieping
De Nesten als grote modules voor vergaderingen of informele ontmoetingen en als gezicht van de betreffende opleiding. Ze zijn bespannen met bedrukte banieren en staan in open ruimtes waarvan de wanden van eenzelfde grafiek zijn voorzien.
De Vruchten zijn vertaald in een groot aantal 3 zitbankjes verdeeld over het gebouw.
De Takken zijn een grafische weergave geworden op de meters lange glaswanden die zich in het gebouw bevinden.

Tafels
Daarnaast is door opMaatStudio een tweede lijn ontworpen in de vorm van vergadertafels, flexwerktafels en restaurant-tafels (zie webshop)

Productie organische 3D vormen
Met de productie van deze vormen hebben we gebruik gemaakt van alle nieuwe ontwikkelingen die de laatste 3 jaar binnen OpMaat zijn ingezet.
De vormgeving van de elementen start met digitale kleivormen op de computer. Deze worden vervolgens in horizontale en verticale plakjes gesneden zodat ze produceerbaar zijn op digitale productie machines. In dit geval op een CNC freesmachine. De onderdelen zijn clickable en vormen na montage de 3d vorm die was ontworpen. Dit maakt het mogelijk om grote elementen te bouwen met een maximale vorm en een minimum aan materiaal.

Gebouw: AAS Architecten www.aas-architecten.nl
Concept en Ontwerp: OpMaatStudio en SchilderScholte architecten www.schilderscholte.com
Ontwikkeling en uitvoering: OpMaat Meubelmakers
Grafisch Ontwerp Nestruimte: Rocket Industries www.rocketindustries.nl
Grafisch Ontwerp takken: Maaike Disco www.discoo.nl

Heeft u vragen?

Mail ons dan