Creatieve Industrie Groningen

De laatste 10 jaar is OpMaat voortdurend betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Creatieve Industrie in het Groningen en met name het Ebbingekwartier. Ook aan de Neutronstraat 7 zet OpMaat3D zich in om de Creatieve Industrie in Groningen te stimuleren. In het bedrijfsverzamel gebouw aan de Neutronstraat zitten een groot aantal bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Het is een cluster van interieur bouwers, interactieve technologie, kunststofverwerking, licht en interieur ontwerp waar de meest ingewikkelde projecten gerealiseerd kunnen worden.

Heeft u vragen?

Mail ons dan